Beleidsontwikkeling

Niet alle organisaties kunnen zich een fulltime beleidsmedewerker veroorloven. Vaak is de behoefte aan beleidsontwikkeling verbonden aan bepaalde periode van het jaar of gerelateerd aan specifieke programma’s. Een tijdelijke beleidsmedewerker is in dit geval een ideale optie voor organisaties. Prospekto kunt u hierbij bijstaan met het volgende :

  • QuickScans: in kaart brengen van een situatie of probleem
  • Overleg voeren met stakeholders voor draagvlak en input.
  • Formuleren van (SMART) beleidsplannen, advies en nota’s .
  • Presenteren van het beleid aan stakeholders
  • Ondersteuning  bij beleidsuitvoering; opstellen van een actieplan en zorgdragen voor de uitvoering

 

Met onze jarenlange ervaring in evaluaties en onderzoek helpen wij je snel inzicht te krijgen in wat er op korte en lange termijn belangrijk is.  We werken met veel betrokkenheid, kennis van het vakgebied en met een goed gevoel voor politieke spanningsvelden en bestuur.