Drs. Roxanne de Leeuw

Consulent en Intermediair

Sinds 2003 heeft ze in diverse functies haar deskundigheid in de praktijk kunnen toepassen, met name bij overheidsorganisaties en NGO’s.  Haar ervaring met onderzoek en beleid varieert van wijkontwikkeling, burgerschap, migranten, cultureel erfgoed tot armoedebestrijding.  Gedurende haar directeur functies heeft ze ervaring opgedaan met het onderhoud gebouwen en verkavelingsplan, financiële aangelegenheden, personeelszaken, marketing, ordehandhaving, incassotrajecten en huurdersaangelegenheden. Haar werkervaring is dan ook zeer uiteenlopend te noemen.
Dankzij de combinatie met haar werkervaring bij de overheid, overheid stichtingen en particuliere fondsen kan Roxanne de Leeuw een variëteit aan functies vervullen als interimmanager, beleidsadviseur, educatief medewerker, teammanager, projectleider tot coach.

Roxanne de Leeuw heeft bij de Hogeschool van Amsterdam de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening voltooid en vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam de studie Culturele Antropologie behaald. Haar specialisatie is Ontikkelingsproblematiek en ontwikkelings samenwerking.

Eerste Advies gratis

Meer halen uit je organisatie

Prospekto biedt: procesbegeleiding en projectmanagement, voorbereiding en ondersteuning van projecten, interim-management, management rapportages, beleidsadviezen

Management

Vaak zijn er situaties waarbij organisaties tijdelijk een manager nodig hebben.

Rapportages

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden, is er vaak nauwelijks tijd voor het opstellen van rapportages en programma’s.

Beleidsontwikkeling

Niet alle organisaties kunnen zich een fulltime beleidsmedewerker veroorloven.

Onderzoek

Prospekto doet onderzoek naar de dagelijkse praktijk van sociale en culturele vraagstukken.