Rapportages

Rapportages bieden mogelijkheden tot evaluatie over het resultaat van de werkzaamheden. Op die manier krijgen lezer en organisatie zicht op de kwaliteit van het werk. Rapporteren zorgt voor continuïteit en coördinatie van je dienstverlening en overige werkzaamheden. Een goede rapportage moet dan ook alle informatie zo helder mogelijk weergeven.
Het opstellen van rapportages kan heel wat tijd in beslag nemen, alle informatie moet verzameld worden en in de juiste context gebracht worden. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden, is er vaak nauwelijks tijd voor het opstellen van rapportages en programma’s. Een drukke werkdag met een eindeloze things to do list, is voor directie leden niet altijd even makkelijk te combineren. Bovendien belemmert de dagelijkse werkdruk, leidinggevenden vaak om met een frisse blik naar de organisatie te kijken.

Latina Girl Studying At Home With Laptop Computer

Om in deze behoefte te voorzien, biedt Prospekto de mogelijkheden:
• Jaarrapportages
• Kwartaalrapportages
• Jaarprogramma’s
• Programma en Projectvoorstellen: het schrijven van een duidelijke (smart) projectvoorstel voor subsidie aanvragen of fondsenwerving

Inbegrepen bij het opstellen van rapportages zijn groepsbijeenkomsten (personeel of directieleden) voor het discussiëren van de onderwerpen die in de rapportages naar voren komen. Dit geldt ook voor het jaarprogramma waarin iedereen betrokken wordt bij de plannen van het opvolgend jaar.