Kernwaarden

Het resultaat telt. Nu en op de langere termijn.

Betrokkenheid

Prospekto weet anderen mensen altijd op een positieve en structurele manier te stimuleren, omdat we met uw organisatie meedenken. We werken vanuit het perspectief dat wij onderdeel uitmaken van uw organisatie. Daarbij zijn we servicegericht, met het oog op de behoeften en wensen van uw organisatie. 

Creativiteit

Prospekto biedt nieuwe oplossingen en ideeën voor bestaande vraagstukken of nieuwe werkwijzen en diensten. We komen met oplossingen die relevant zijn voor uw organisatie. We gebruiken creativiteit om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.  Het is hierbij belangrijk om verbanden te leggen en inzicht te ontwikkelen. Kortom, creativiteit zorgt voor nieuwe inzichten, waardoor er groei gerealiseerd kan worden.

attaching-stickynotes
alarm-clock-on-laptop

Resultaatgericht

We kunnen goed inschatten wat er nodig is , om een project of programma uit te voeren. Het halen van de deadline is belangrijk en dat gaat niet zonder een goede planning. Door het stellen van conrete doelen is het voor iedereen duidelijk wat er gaat gebeuren en wat er verwacht kan worden van elkaar. Wanneer duidelijke  hoofd-en bijzaken gesteld worden weet iedereen in de organisatie wat belangrijk is en kan zo snel mogelijk het beste resultaat behaald worden, zonder afleiding van bijzaken. 

 

Oplossingsgericht

De wereld is vol problemen die om een oplossing vragen. Dat geldt ook voor organisaties.  Het is vaak niet zo moeilijk om te concluderen dat er een probleem is.  Veel moeilijker is de vraag: hoe los je deze problemen op? Aan de oplossing van het probleem gaat een goede probleemanalyse vooraf. Door oorzaak en gevolg te kennen en oplossingen tegen elkaar af te wegen, kom je tot de juiste oplossing.