Onderzoek

Prospekto doet onderzoek naar de dagelijkse praktijk van sociale en culturele vraagstukken. Kwalitatief onderzoek wordt hierbij toegepast om inzicht te krijgen in de verschillende interpretaties en opvattingen die mensen hebben over bepaalde gebeurtenissen, problemen of verschijnselen. Eén van de mogelijkheden is ook om verkennend onderzoek te doen om inzicht te krijgen in een bepaald vraagstuk, kennisgebied of nieuwe doelgroepen. Het geeft een beeld van de huidige situatie en de mogelijkheden en/of knelpunten . De onderzoek werkzaamheden die Prospekto aanbiedt bestaan uit:

Data verzamelen en Literatuurstudie

  • Informatie verzamelen over het desbetreffende onderwerp of probleem.
  • Theoretisch kader maken voor onderzoek. Voor deze kennis worden verschillende bronnen gebruikt, zoals tijdschriftartikelen, boeken, papers en archiefmateriaal.
Printed question mark covering a magnifying glass

Diepte – interviews en enquêtes

  • Interview vragen opstellen
  • Interviewers en enquêteurs begeleiden
  • Enquêtes opstellen en
  • Focus groep
  • interviews (groepsdiscussie, focusgroep, rondetafelgesprek, brainstormsessie)